บ้านกับฮวงจุ้ย

บ้านกับฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยคืออะไร และมีความสำคัญกับชีวิตอย่างไร


     ฮวงจุ้ย คือ หลักของธรรมชาติซึ่งมีมาตั้งแต่การกำเนิดของมนุษย์ มนุษย์รู้จักและใช้ฮวงจุ้ยโดยมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมีย แต่ที่เรารู้จักกันก็เพราะว่าประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการนำฮวงจุ้ยมาใช้อย่างแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ฮวงจุ้ยมีมานานหลายพันปีก่อนที่จะเกิดประเทศจีนด้วยซ้ำ ในพระไตรปิฎก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวถึงเรื่องฮวงจุ้ย เพียงแต่ไม่ได้เรียกว่า ฮวงจุ้ย ในประเทศไทยเรามีฮวงจุ้ยที่เรียกว่า “มหาทักษาหรือจตุรงคโชค”
ซึ่งได้แก่

1. นาม

2. ที่อยู่อาศัย

3. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และ

4. อัญมณี

ถ้าเรารู้จักใช้สี่อย่างนี้อย่างสมดุลย์ ก็เท่ากับว่า 20% ของเราดี ก็คือฮวงจุ้ยดี อีก 80% อยู่ที่การกระทำของตัวเราเอง แต่สำหรับคนจีนจะมีคำกล่าวที่ว่า “อิกเต็ก หยี่เห็ง ซาฮวงจุ้ย”  ซึ่งหมายความว่า สิ่งสำคัญอย่างแรกของมนุษย์คือ คุณธรรมและความกตัญญู ต่อมาคือ จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม และสามคือฮวงจุ้ย “ฮวงจุ้ย” เป็นภาษาจีน ซึ่งหมายถึง ลมกับน้ำ โดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ด้วยการใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติและเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้

(เรียบเรียงจากบทความของ คุณอ๋อ ศุภรัตน์ ธรรมสุริยะ โดย หฤทัย คงคาเจริญ)

 

ฮวงจุ้ยในรูปแบบของอ๋อ ซี ยู

     จากสภาพการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยังไม่มีความมั่นคงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คนในสังคมต่างก็ต้องดิ้นรนหาความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “ฮวงจุ้ย” ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่ง
ที่คนให้ความสนใจและศึกษาเป็นอย่างมาก คุณศุภรัตน์ ธรรมสุริยะหรือคุณอ๋อ เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพสังคมไทยและเห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งในทางที่ถูกและที่ผิด จึงได้ออกมาทำรายการทางโทรทัศน์ คือ “รายการ อ๋อ ซี ยู” เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธรรมชาติของบุคคลต่างๆโดยไม่ให้หลงงมงายในความเชื่ออย่างไร้ทิศทาง เพราะฮวงจุ้ยที่คุณอ๋อสอนนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ และไม่จำเป็นต้อง เสียเงินทองมากมายในการแก้ไข ตัวอย่างเช่น การแก้ไขโดยการใช้พรมสีที่เป็นมงคลกับบ้านเลขที่หลังนั้นๆ มาวางที่ประตูทางเข้าบ้านก็จะทำให้คนในบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น

 


ฮวงจุ้ยกับโครงการเสริฐศิริ

     โครงการ “เสริฐศิริ” เป็นหมู่บ้านที่บ้านทุกหลังถูกออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ยของคุณอ๋อ แห่งรายการ อ๋อ ซี ยู ด้วยจุดประสงค์ที่ว่า เราไม่ต้องการให้บ้านเป็นเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ต้องการให้บ้านเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับทุกคนในบ้าน เป็นที่พักผ่อน เป็นที่พักพิง เป็นที่ให้ความสุข และเป็นที่ก่อกำเนิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่าในสภาพสังคมเช่นนี้ ถ้าหากพื้นฐานของคนไม่มั่นคงแล้วก็เป็นการยากที่เราจะออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกได้โครงการหมู่บ้านโดยทั่วไปมักจะ ออกแบบให้ห้องนอนใหญ่ หรือ Master Bedroom อยู่ในส่วนด้านหน้าของบ้าน ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถเห็นทัศนียภาพได้อย่างสวยงาม และเป็นการง่ายต่อการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของบ้าน แต่เราลืมคิดไปหรือเปล่าว่า การที่มีห้องนอนอยู่บริเวณ หน้าบ้าน เราจะต้องได้รับอิทธิพลของเสียงรบกวนต่างๆที่มาจากถนนหน้าบ้าน แม้แต่ในยามค่ำคืน เราอาจคิดว่าเราได้นอนหลับพักผ่อนแล้ว แต่ทำไมก็ยังตื่นมาด้วยความอ่อนเพลียอยู่อีก ทั้งนี้ก็เป็นเพราะเสียงรบกวนเหล่านั้นเองที่ปลุกจิตใต้สำนึกของเราให้ตื่น อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เราไม่สามารถหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่  แต่สำหรับบ้านในหมู่บ้านเสริฐศิริ เราได้ออกแบบให้ห้องนอนใหญ่อยู่บริเวณด้านในของบ้านในตำแหน่งของหงส์และมังกร ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในบ้านในทางฮวงจุ้ย และยังเป็นบริเวณ ที่ปลอดจากเสียงรบกวนต่างๆเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่อีกด้วยนอกจากนี้แล้ว ในส่วนของห้องครัวและโต๊ะอาหารเราก็ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งของหงส์และมังกรเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในบ้านได้รับประทานอาหารพร้อมกันและได้ใช้เวลาพูดคุยกันในโต๊ะอาหารเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบ้านทุกหลังในโครงการ ได้รับการคำนวณบ้านเลขที่ เพื่อใช้สีที่เป็นมงคลในการตกแต่งภายใน เพื่อที่จะทำให้อยู่แล้วมีความสุขสบายไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง

Visitors: 98,847